Garantier i konsernforhold

Av: Advokat Cecilie Dahle Nedrelid

Garantier avgitt i konsernforhold er en skatterettslig vanskelig og ofte glemt transaksjon innen internprising. Denne artikkelen fokuserer på visse skattemessige konsekvenser forbundet med slike garantier, go hvordan slike transaksjoner eventuelt bør prises for å være i samsvar med armlengdeprinsppet i skatteloven § 13-1. Armlengdeprinsippet analyseres i lys av at en økonomisk tankegang har fått en stadig sterkere aktualitet innen skatteretten de senere år. Internasjonalt er fagfeltet internprising preget av økonomiske modeller og løsninger innenfor et juridisk rammeverk. En økonomisk tilnærming er også varslet av skatteetaten. Sentralt står spørsmålet om rettskildemessig vekt av- og veiledning fra de tilgjengelige kilder på området.

Last ned artikkelen her (pdf)

 

 

 


Norsk skatt - Internasjonal skatt - Internprising (Transfer Pricing)