Konserninterne avtaler i praksis

Av: Advokat Terje Arntzen

Utviklingen i praksis og i rettsregler har flyttet avtaler mellom selskaper i samme konsern høyt opp på dagsordenen til skattemyndigheter i inn- og utland. Slike avtaler vil danne utgangspunkt for det faktum som legges til grunn av både skattemyndigheter og domstoler ved ligning og ved tvister. Denne artikkelen tar opp hovedlinjer  i denne utviklingen og gir enkelte anbefalinger om slike avtalers utforming og innhold.  

Last ned artikkelen her (pdf)

 


Norsk skatt - Internasjonal skatt - Internprising (Transfer Pricing)