Utleie av borerigger i konsernforhold – felles virksomhet?

Av: Advokat Petter Dragvold

Artikkelen redegjør for grensedragningen mot felles virksomhet ved utleie av borerigger
mv i petroleumsvirksomhet, med fokus på konsernintern utleie. Det er stor
usikkerhet knyttet til hva som er gjeldende rett på dette faglige kompliserte området.
Det skyldes antakelig at både skatterådgivere og saksbehandlere i skatteetaten ikke i
tilstrekkelig grad har hatt fokus på alle sider av internprisingsproblematikken samtidig,
dvs. norsk intern rett, internasjonale internprisingsregler og økonomiske fag.

Last ned artikkelen her (pdf) 


Norsk skatt - Internasjonal skatt