Konserninterne lån i praksis

Av advokat Cecilie Dahle Nedrelid

Konserninterne lån er en av de vanligste formene for konserninterne transaksjoner og er derfor et kontrollområde innen internprising som både selskap, rådgiver og revisor ofte møter i praksis. I denne artikkelen trykket i Revisjon og Regnskap nr. 6 2013 belyses noen av de vanligste problemstillingene som i praksis dukker opp ved prisingsvurderinger av konserninterne lån.

Last ned artikkelen her (pdf)