Begrensning av fradrag for konserninterne rentekostnader

Finansdepartementets forslag om å begrense skattemessig fradrag for konserninterne rentekostnader er anslått å øke provenyet med omtrent 2,45 milliarder kroner i 2014 og må derfor sies å være vidtrekkende for mange bedrifter.

Finansdepartementet sendte 11. april i år ut et høringsforslag om å begrense fradragsmulighetene for gjeldsrenter på lån mellom nærstående parter. Forslaget ble møtt med sterk kritikk i høringsrunden, men hovedtrekkene i forslaget ble likevel videreført i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett fremlagt 14. oktober 2013 og i regjeringen Solbergs endringsproposisjon til Stortinget fremlagt 8. november 2013.

Artikkel skrevet av advokat Cecilie Dahle Nedrelid i Regnskap & Reviskon nr 8 / 2013

Last ned artikkelen her (pdf)