Konsekvenser ved manglende garantibetalinger

En fersk dom fra Borgarting Lagmannsrett setter nytt fokus på behovet for konserninterne betalinger på armlengdes vilkår for garantier avgitt av et konsernselskap til fordel for et annet. Dommen behandler prinsipper for fastsettelse av garantibetalingens størrelse.

Samtidig slår dommen fast at manglende garantibetaling kan medføre tilbakeføringsplikt for tredjepart og i verste fall at hele garantien skal anses ugyldig etter aksjelovens regler, i tillegg til de vanlige, skatterettslige konsekvensene som mulig skjønnsligning og tilleggsskatt.

Artikkel skrevet av advokat Cecilie Dahle Nedrelid i Revisjon og Regnskap 1-2015

Last ned artikkelen her