Internasjonal skatt

Vi kan bistå på de fleste områder innen internasjonal skatterett, slik som ved spørsmål vedrørende skatteplikt, restrukturering, hjemmehørende, NOKUS selskaper, filialer, faste driftssteder, felles virksomhet og konsernfinansiering.

Vår brede skattekompetanse bidrar til helhetlig rådgivning hvor internasjonal skatt sees i sammenheng med norsk skatt og internprising (Transfer Pricing). Dette gir et godt grunnlag for konsolidert skattemessig optimalisering for løpende drift og ved restrukturering.  Vi bidrar også i restruktureringsprosesser hvor det er viktig å hensynta konsernets skatt og finansierings struktur.

Vår spesialisering og lange erfaring gjør oss i stand til å levere helhetlig og effektiv rådgivning til våre klienter, gjerne i samarbeid med andre rådgivere. Vi har god oversikt over de beste rådgiverne i Norge og i utlandet, og bistår gjerne med anbefalinger.