omoss.jpg

Helhetlig rådgivning for optimale løsninger

Vi er faglig engasjerte advokater som arbeider på et spennende og krevende spesialfelt. Juridisk og økonomisk utdanning på høyt internasjonalt nivå - kombinert med lang og relevant erfaring - gjør oss i stand til å forstå bedriftens kommersielle, økonomiske og skattemessige situasjon.  Basert på denne forståelsen kan vi så medvirke til at bedriften får etablert gode og tilpassede skattemessige løsninger.

For konsern med virksomhet i flere land er det særlig viktig at norsk skatt, internprising og utenlandsk skatt vurderes samlet for å finne den beste helhetlige struktur for å minimere konsernets konsoliderte skattebelastning.

Våre klienter er alt fra oppstartselskaper med internasjonale ambisjoner til multinasjonale børsnoterte konsern.  En betydelig andel av vår oppdragsmengde retter seg mot offshore- og eiendomsbransjen. Vi har også spesialistoppdrag som underleverandør for flere av de ledende advokat- og rådgivningsfirmaene.

Vår uavhengighet gjør at vi fritt kan samarbeide med de beste rådgivere i Norge og i utlandet gjennom vårt veletablerte kontaktnett, uten hensyn til firmatilknytning. Som uavhengig advokatfirma kan vi tilby bistand uten å ha begrensninger i adgangen til juridisk og skattemessig rådgivning av hensyn til revisors uavhengighet.