_MG_2990_1_petter_dragvold-500.jpg

Petter Dragvold

Advokat Petter Dragvold er cand.jur fra Universitetet i Oslo 1981 og har utelukkende arbeidet med skatterett og tilgrensede fag siden 1982. Han har 12 års erfaring fra skatteetaten bl.a. som undervisningsleder ved Skatteetatskolen i Oslo (Skattedirektoratet). Videre har han vært ansatt i Ernst & Young som executive director og medlem av bygg- og anleggsgruppen. Praksisen har gitt ham en dyp og bred skattekompetanse, noe som har ført til helhetlig rådgivning for nasjonale og internasjonale kunder, utredningsoppdrag, bistand i due diligence-prosesser og bistand ved bokettersyn. Videre har han representert klienter i alle rettsinstanser. Han har i tillegg opparbeidet seg spisskompetanse innenfor bygg og anlegg, hvor han er en av de ledende rådgivere. Petter er en flittig brukt foredragsholder, og har bl.a. undervist ved Høyere revisorstudiet på BI. Han har også skrevet en rekke artikler som du kan lese under Aktuelt.

Tel: +47 982 07 111
petterdragvold@arntzenlegal.com


Norsk skatt                                                        Internasjonal skatt                                                          Internprising