Skattemyndighetene har nok verktøy i verktøykassa - Replikk til Morten Eriksen

Artikkel av advokat Petter Dragvold

"Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Skatterett 2015 s 25 fl. retter uberettiget kritikk mot Høyesterett når han påstår at de bidrar til å undergrave det norske skattefundamentet. Kritikken burde heller vært rettet mot skatte- og påtalemyndighetene, som ikke utnytter de mulighetene dagens skatteregler gir, og eventuelt lovgiver."

"Morten Eriksen kan sikkert med god grunn være frustrert over hvorledes han opplever skatteverden. Men i den utstrekning artikkelen er ment som et grunnlag for å gjøre endringer basert på dagens rettstilstand, tror jeg det å ikle en de lege ferenda artikkel en de lege lata form, blir som å kjempe mot vindmøllene sammen med Don Quijote. Ser man imidlertid artikkelen utelukkende som et de lege ferenda innspill er artikkelen interessant, bl.a. fordi den gjenspeiler hvorledes en ekspert i strafferett opplever sitt møte med skatterettens kompliserte, men herlige verden."

Les hele artikkelen her